DTU om bæredygtighed

DTU er optaget af at skabe bæredygtige løsninger, som understøtter et bedre liv for mennesker, bidrager til værdiskabelse og fremmer et bæredygtigt ressourceforbrug.

Det er helt naturligt for os som ansatte og studerende på et teknisk eliteuniversitet at udvikle teknologier til en bæredygtig forandring. Det fremgår også af vores strategi og af vores politik for bæredygtighed.

Som førende ekspert påtager vi os ansvaret ved at udvikle værdiskabende og bæredygtig teknologi for mennesker og rådgive om bæredygtige løsninger. DTU udvikler og anvender teknologi med ansvar og omhu.

Vi tror på at udviklingen af de rette teknologier kan være med til at løse klodens udfordringer og skabe en bæredygtig forandring.

Socialt, økonomisk og miljømæssigt

Ambitionen med DTU’s arbejde med bæredygtighed er at imødekomme nuværende menneskelige behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for behovsopfyldelse i fare.

Vores arbejde er drevet af dedikation til at udvikle teknologi, viden og partnerskaber, der støtter samfundet i bæredygtig brug af globale ressourcer. Vi har fokus på at balancere bæredygtighed i en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension.

Teknologi er en drivkraft for en bæredygtig omstilling af samfundet og kan bidrage til et mere inkluderende samfund med øget adgang til viden, oplysning, services og bæredygtige produkter for flere mennesker. DTU værner om at bringe teknologi i spil med ansvar og omhu.

Som led i DTU´s strategi om at bidrage til en bæredygtig forandring blev Center for Absolut Bæredygtighed etableret i juni 2022. Centret vil udvikle modeller for beregning af produkters og adfærds absolutte bæredygtighed ud fra hvor meget kloden har af ressourcer og kan tåle af påvirkninger på klima, biodiversitet og forgiftning – og dernæst udvikle teknologier til af skabe forbedringer og strategier til at implementere dem.

Læs mere om centret her.

Uddannelse

Bæredygtighed er indarbejdet som et læringsmål i alle vores uddannelser, så morgendagens ingeniører bliver i stand til fortsat at lede den bæredygtige forandring.

Derfor har vi formuleret et charter, som forpligter os på, at studerende møder bæredygtighed på mange forskellige områder undervejs i deres uddannelse.

Bliv klogere på charteret her.

Forskning, innovation og samarbejde

Vores forskning, myndighedsrådgivning og innovation har fokus på bæredygtige løsninger og teknologier, der kan sikre en fornuftig anvendelse af jordens ressourcer, så også kommende generationer kan få glæde af dem.

Lokalt, nationalt og globalt

Udviklingen af nye bæredygtige løsninger og teknologier sker i et tæt samarbejde med andre.

Vi indgår nationale og internationale partnerskaber om forskning i verdensklasse og samarbejder med erhvervsliv og myndigheder om nye innovative løsninger. Samarbejdet rækker ud over vores egne faglige grænser og sikrer grundlaget for, at løsningerne bliver bæredygtige både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Bæredygtighed i det store regnskab

Vores fokus er rettet mod de globale udfordringer, der skal løses på bæredygtighedsområdet, og hvor innovative teknologiske løsninger kan være et væsentligt bidrag.

Vi værner om at bringe teknologi i spil med ansvar og omhu, så teknologiudvikling bliver koblet med indsigt i samfundsforhold, mangfoldighed og etik.

Vi sætter også bæredygtighedsmål for vores eget campus, hvor lavt ressourceforbrug, genanvendelse, biodiversitet og social bæredygtighed er væsentlige elementer. Det gælder både i vores byggeri, energiforbrug og indkøbspolitik samt i rammerne for et bæredygtigt og sundt/godt studie- og arbejdsliv.

Energi er en knap ressource

En bæredygtig udvikling skal reducere klimapåvirkningerne og sikre en balanceret ressourceudnyttelse. Det gælder blandt andet om at anvende vedvarende og fossilfri energi og at reducere CO2-niveauet i luften.

Nogle af de løsninger, DTU arbejder med er: