Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed kan ses som et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget. For at efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang i nutiden, og samtidig tage vare på de naturlige økosystemer, er der behov for en bæredygtig udvikling.

Professor ved DTU Management Michael Hauschild, forsker i bæredygtighed og forklarer i denne video, hvad bæredygtighed er. Foto: DTU.
Professor Michael Hauschild, der forsker i bæredygtighed, forklarer i denne video hvordan man kan forstå bæredygtighed.

Bæredygtig udvikling er baseret på at reducere klimapåvirkningerne og sikre en balanceret ressourceudnyttelse. Planlægning og handling skal have som mål at fastholde disse idealer ind i al fremtid.

Bæredygtighed berører alle niveauer fra det helt lokale til kloden i sin helhed.

Verdenskommissionen for Miljø og Udviklings rapport fra 1987: Our Common Future (Brundtland-rapporten) definerer bæredygtig udvikling som ”en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

De 3 synsvinkler indenfor bæredygtighed

Bæredygtighed har også en økonomisk, social, og økologisk synsvinkel.

Ifølge den er det hensigten at strukturere civilisation og menneskelig aktivitet på en måde, så man på den ene side kan efterkomme samfundets og borgernes behov og udfoldelsestrang i nutiden, mens man på den anden side bevarer biodiversitet og de naturlige økosystemer.

Illustration der viser hvordan bæredygtighed kan opdeles i en klima, social og økonomisk vinkel
Bæredygtighed kan opdeles i en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension. Illustration: DTU