Hvordan fanger, lagrer og udnytter man CO2?

CO2 kan fanges ved at behandle røggas med en væske. Dette foregår i en slags filter kaldet en skrubber. Her vaskes gassen med væsken, idet væsken hældes ud over en struktur med stor overflade som gassen passerer forbi. CO2’en opløses i væsken og dermed renses gassen.

Det er den teknologi der lige nu bliver testet på forbrændingsanlægget Amager Bakke. Her er opstillet et pilotanlæg til CO2 fangst hvor CO2’en fanges i en væske. Væsken opvarmes herefter til 105 grader, hvorved CO2’en frigives fra væsken. CO2’en kan herefter opsamles og enten lagres eller anvendes.

Det er også muligt at fange CO2’en direkte fra luften. Denne teknologi kaldes Direct Air Capture (DAC). Overordnet set er CO2 fangst og DAC den samme teknologi. CO2 fangst anlægget på Amager Bakke vil således også kunne benyttes til at fange CO2 fra atmosfærisk luft. Der er dog en række forhold der gør sig gældende når man skal fange CO2 direkte fra luften, blandt andet størrelse og afdampning af vand. Disse forhold gør, at andre teknologier kan være bedre egnet til at fange CO2 fra atmosfæren. DAC er endnu en dyr måde at fange CO2 på, men der findes en række demonstrationsprojekter bl.a. Climeworks ORCA anlæg på Island.

I forhold til alle CO2 fangst-metoder er mere forskning nødvendig for at vise, hvordan energiforbruget kan bringes ned, så CO2-fangsten ikke udleder mere CO2 end selve industriprocessen eller kraftvarmeværket. Det kunne fx være gennem brug af varmepumper til at minimere den mængde energi, der bliver brugt i processen, eller ved at optimere sammensætningen af de kemiske væsker, der bruges til at fange CO2.

Det skal forskning fra DTU være med til at finde ud af. DTU har bl.a. udviklet et mobilt anlæg, der kan fange CO2 fra biogasanlæg og kraftværker. Derudover er DTU en af parterne i det CO2 fangst-pilotanlægget ved Amager Bakke. Begge anlæg bliver brug til at indhente vigtige erfaringer fra driften, så CO2 fangst-metoderne kan optimeres.

LÆS OGSÅ: CO2-fangst - på en gang klimagevinst og god forretning.

I forhold til lagring af CO2 i undergrunden, arbejder De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, sammen med DTU om at afdække de tekniske potentialer for at lagre CO2 ved at pumpe det ned i den danske undergrund.

Beregninger fra GEUS har vist, at undergrunden formentlig kan indeholde op til 22 mia. ton (GT) CO2. Det svarer til mellem 500 og 1000 års samlet dansk udledning på nuværende niveau.

Læs mere om lagring af CO2GEUS's hjemmeside.

I forhold til udnyttelse kan CO2 bruges i power-to-x processer til at producere grønne brændstoffer. Eksempelvis er det muligt via elektrolyse at omdanne strøm fra vindmøller og solceller til grøn brint og derefter fremstille gasser og flydende brændsler ved at tilsætte brinten kulstof fra CO2 (Power-to-X). Teknologierne er dog endnu på et tidligt stadie.

Læs også power-to-x (link til power-to-x – tekst på bæredygtighedssite)

LÆS OGSÅ: Power to X kræver en stor forskningsindsats.