Kontaktpersoner

Hvem ved hvad om energiøer, vindmøller og Power-to-X?

DTU er blandt verdens førende tekniske universiteter, når det kommer til grøn omstilling og fremtidens energisystemer. Vi har opbygget stærke, tværfaglige forskningsmiljøer, hvor vi for eksempel forsker i at konvertere strøm fra de vedvarende energikilder til flydende, grønne brændstoffer. Eller i at sikre den bedst mulige integration af den vedvarende energi i det øvrige energisystem.

Du er velkommen til at kontakte vores forskere, som du kan læse mere om her. Øvrige henvendelser rettes til DTU Presse

Jacob Østergaard

Energiøer

Jacob Østergaard er en af landets ledende forskere i fremtidens energi- systemer. Han er ekspert i energiøer og har en indgående viden om både deres potentialer og udfordringer. Østergaard har gennem mere end 15 år anvendt Bornholm som levende laboratorium for energi, og han er en drivkraft for at etablere Bornholm som centrum for havvind i Østersøen. Jacob Østergaard er professor og divisionschef for DTU Vind og Energisystemer.

 • +45 2513 0501
 • jaos@dtu.dk
Marie Münster

Energisystemer

Marie Münster er professor i energisystemanalyse med fokus på kobling af sektorer og integration af vedvarende energi. Hendes forskning kredser blandt andet om, hvordan vi kan optimere investeringer i fleksible energisystemer med produktion af el, varme og Power-to-X samt transmission mellem lande inklusive energiøer.

 • +45 4677 5166
 • maem@dtu.dk
Kenneth Rasmussen

Vindmøller

Kenneth Thomsen er divisionschef for vindmølledesign på DTU og ekspert i vindmølleteknologi – herunder belastninger, vindmøllers dynamik og styring. Som divisionschef har Thomsen en bred viden om vindmøller, deres udvikling og effektivitet.

 • +45 93 51 10 80
 • ktho@dtu.dk
Henrik Lund Frandsen

Power-to-X

Henrik Lund Frandsen forsker i Power-to-X, altså konvertering af grøn strøm til forskellige brændstoffer, med særligt fokus på elektrolyseteknologier. Hans forskning omhandler både teknologiudvikling og integration af teknologierne i Power-to-X anlæg.

 • +45 2290 2837
 • hlfr@dtu.dk
Kirsten Halsnæs

Klima

Kirsten Halsnæs er professor i klima og økonomi og en af hoved- forfatterne i FN’s klimaekspertpanel IPCC. Hendes forskning foregår i krydsfeltet mellem økonomi og klima og fokuserer blandt andet på efterspørgslen på vedvarende energi i de nordiske lande.

 • +45 2270 4112
 • khal@dtu.dk
Lena Kitzing

Energimarkeder

Lena Kitzing er et af 15 medlemmer af EU’s klimaråd, der rådgiver EU-politikere i klimaspørgsmål. Hun forsker blandt andet i energi- markeder og sammenhængen mellem produktion, marked og politik.

 • +45 2465 9064
 • lkit@dtu.dk
Jake Badger

Vindatlas

Jake Badger er sektionschef for ressourcevurdering og meteorology på DTU Vind. Hans forskning kredser om vind-atlaser, der kortlægger vindforhold og vindenergiproduktion, og som anvendes til at identificere mulige områder at opføre vindmølleparker i.

 • +45 46 77 50 94
 • jaba@dtu.dk
Erik Damgaard Christensen

Marine konstruktioner

Erik Damgaard Christensen er professor og ekspert i marine konstruktioner og har en indgående viden om interaktionen mellem havets bølger og menneskeskabte konstruktioner som for eksempel havvindmøller og offshore-anlæg.

 • +45 45 25 13 98
 • edch@dtu.dk
Henning Heiselberg

Cybersecurity

Henning Heiselberg er leder af Center for Security DTU, der fungerer som kontaktflade mellem universitetet, forsvars- og sikkerhedsindustrien og myndighederne. Han har forsket i blandt andet sensor- og rumteknologi og har en bred viden om mødet mellem sikkerhed og teknologi.

 • +45 45 25 35 36
 • hh@dtu.dk
David Lusseau

Biodiversitet

David Lusseau er professor og forsker i, hvordan menneskelig adfærd påvirker planetens økosystemer og habitater. Hans forskning tager udgangspunkt i marine dyrebestande og undersøger hvordan mennesker kan interagere med det marine miljø på bæredygtig vis.

 • +45 93 51 19 03
 • davlu@aqua.dtu.dk