Eksperter

Hvis du som journalist har brug for viden om energieffektivisering og forsyningssikkerhed, er du meget velkommen til at kontakte os.

Power-to-X

Henrik Lund Frandsen forsker i Power-to-X, altså konvertering af grøn strøm til forskellige brændstoffer, med særligt fokus på elektrolyseteknologier. Hans forskning omhandler både teknologiudvikling og integration af teknologierne i Power-to-X anlæg.

Tlf: 46775668
Mail: hlfr@dtu.dk

Billede af Henrik Lund Frandsen

Energisystemer

Marie Münster forsker i optimering af energisystemer, så vi kan prioritere fremtidens energi ud fra et økonomisk og klimamæssigt perspektiv. Det omfatter blandt andet optimering af investeringer i fleksible energisystemer med produktion af el, varme og Power-to-X samt transmission mellem lande.

Tlf: 46775166
Mail: maem@dtu.dk

Marie Münster

Biogas

Philip Fosbøl forsker i teknologi til at opgradere biogas, så CO2 og uønskede stoffer som svovl bliver fjernet før anvendelse. Derudover er han ekspert i fangst, anvendelse og lagring af CO2.

Tlf: 45252868
Mail: plf@kt.dtu.dk

Billede af Philip Fosbøl

Energimarkeder

Lena Kitzing er et af 15 medlemmer af EU’s klimaråd, der rådgiver EU-politikere i klimaspørgsmål. Hun forsker blandt andet i energi- markeder og sammenhængen mellem produktion, marked og politik.

+45 2465 9064
lkit@dtu.dk

Lena Kitzing

Atomkraft

Bent Lauritzen har forsket i atomfysik og kernekraft siden 1984. Han har en ph.d. i kernefysik, er rådsmedlem i Det Europæiske Atomenergiselskab og tilknyttet som ekspert ved EU's EURATOM-program.

Tlf: 46774906
Mail: blau@dtu.dk

Billede af Bent Lauritzen

Energiforbrug

Toke Rammer Nielsen forsker i energiforbrug i bygninger. Han arbejder med teknologiudvikling af mere effektive komponenter til bygningers klimaskærm og ventilations- og varmeanlæg. Desuden arbejder han med at anvende data og målinger til at optimere driften af bygninger.

Tlf: 45251860
Mail: torni@dtu.dk

Billede af Toke Rammer Nielsen. Foto: Mikal Schlosser.

Procesopvarmning

Professor Brian Elmegaard arbejder med termisk energi og er ekspert i elektrificering af industrien. Han har særligt arbejdet med procesopvarmning i virksomheder og undersøgt, hvordan disse kan ske med anvendelse af elektriske varmepumper fremfor ved hjælp af olie eller gas.

Tlf: 45254169
Mail: brel@dtu.dk

Billede af Brian Elmegaard. Foto: Mikal Schlosser

Energisystemer

Henrik Madsen er ekspert i digitalisering på energiområdet. Han arbejder med smarte energisystemer, der kobler de enkelte dele af energisektoren sammen. Det forudsætter data og digitalisering, så vi får et digitalt fundament for et sikkert, effektivt og fleksibelt grøn energisystem.

Tlf: 45253408
Mail: hmad@dtu.dk

Billede af Henrik Madsen. Foto: Mikal Schlosser

Lagring

Søren Linderoth er ekspert i, hvordan energi kan omdannes og lagres billigt og effektivt. Det omfatter både lagring af strøm i batterier, lagring af energi som brændsler via power-to-X processer og lagring af varme, enten i varme sten eller i saltsmelter (lager af flydende salt).

Tlf: 46775801
Mail: sqli@dtu.dk

Billede af Søren Linderoth. Foto: Mikal Schlosser