Smarte energisystemer

I et sammenhængende energisystem kan overskudsvarme fra industriens produktionsanlæg omdannes til opvarmning af bygninger. Målet er at anvende energien smart og opbygge integrerede energisystemer.
I videoen fortæller Christoffer Greisen, projektleder ved DTU, om smarte/digitale energisystemer.

Sol og vind udgør en stadig større del af vores energiforsyning og hjælper os til at opnå en større klimaneutralitet. Men vi har også brug for energi, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.

Det kan et smart energisystem bidrage til ved at tænke vores energiløsninger sammen og anvende digitalisering til at skabe smarte løsninger, så vi for eksempel kan udnytte overskudsvarmen fra virksomheder til opvarmning af boliger.

På den måde kan de forskellige energiformer supplere hinanden og bidrage til, at der bliver balance mellem produktion og forbrug, så energiforsyningen bliver stabil. Samtidig kommer vi tættere på målene om at begrænse udledningen af drivhusgasser og beskytte klimaet.

Hvad er et smart energisystem?

Et smart energisystem omfatter og forbinder alle vores forskellige energiløsninger, både de eksisterende og de kommende. Det betyder at eksempelvis el-, fjernvarme- og gassystemer ikke som hidtil skal fungere som isolerede siloer, men være koblet tæt sammen.

Grundlaget for hele det smarte energisystem er et digitalt system eller en platform, der kan sikre forbindelse mellem de enkelte dele af energisystemet. Det gælder både mellem de forskellige energiproducerende enheder, for eksempel mellem elværket og fjernvarmecentralen, og med forbrugere.

Infografik af smarte energisystemer
Smarte energisystemer forbinder energikilderne med aftagerne og tilpasser via digitalisering både produktionen og forbruget af energi, så energien bliver styret derhen, hvor der på et givent tidspunkt er behov for den.

Derudover skal det digitale system kunne hjælpe med at styre energien derhen, hvor der på et givent tidspunkt er mest behov for den, for eksempel når virksomheder starter dagens produktion. Andre energikrævende aktiviteter, der kan udskydes til et andet tidspunkt som eksempelvis opladning af elbiler eller brug af opvaskemaskiner og tørretumblere, sker når produktionen af sol- og vindenergi er stor.

I det smarte energisystem indgår også energi, der hidtil er gået tabt. Det kan for eksempel være overskudsvarme fra processer i virksomheder og fra kølemontre i supermarkeder, der omdannes til opvarmning af bygninger. I det smarte energisystem bliver disse løsninger integreret med hinanden, så de ikke fungerer side om side, men som en fælles helhed.

Fremadrettet er det også væsentligt at tænke smart i udviklingen af nye teknologier, så de kan indgå i energisystemet. Det gælder ikke mindst de kommende power-to-X anlæg, der omdanner strøm fra vedvarende energikilder til brint og andre CO2 neutrale brændstoffer. (link til læs mere om power-to-x). Den proces producerer en del overskudsvarme, der naturligvis skal udnyttes i et smart energisystem. Den veludviklede danske fjernvarmesektor kan bruge denne og anden overskudsvarme til opvarmning af boliger.

Faglig ansvarlig

Jacob Østergaard

Jacob Østergaard Professor, Divisionschef Institut for Vind og Energisystemer Telefon: 45253501 Mobil: 25130501