Tema om bæredygtighed

Bæredygtig teknologi for mennesker

Hvad er bæredygtighed? I DTU's tema om bæredygtighed kan du blive klogere på emnet og de teknologier, der bidrager til en bæredygtig udvikling.

Verden står over for nogle alvorlige udfordringer med hensyn til udnyttelse af klodens ressourcer. Det er udfordringer, som har konsekvenser for det fremtidige liv på jorden. Der er derfor behov for nytænkning og andre løsninger end dem, som i første omgang har skabt udfordringerne.

Vi værner om kloden

DTU og bæredygtighed

DTU er optaget af at skabe bæredygtige løsninger, som understøtter et bedre liv for mennesker, bidrager til værdiskabelse og fremmer et bæredygtigt ressourceforbrug.

Bæredygtighed på DTU
Forskere foran laboratorieudstyr på Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability på DTU. Foto: Joachim Rode

Teknologier til en bæredygtig udvikling

En bæredygtig udvikling skal reducere klimapåvirkningerne og sikre en balanceret ressourceudnyttelse. Det gælder blandt andet om at anvende vedvarende og fossilfri energi og at reducere CO2-niveauet i luften. Nogle af de løsninger, DTU arbejder med, er:

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed fokuserer på at opfylde nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at opfylde deres behov.

Bæredygtighed forklaret
Studerende præsenterer deres projekt ved Grøn Dyst, der sætter fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i alle DTU´s uddannelser. Foto: Mikal Schlosser