Studierne sendte Thomas tilbage til Bornholm -             og har startet en drøm

Thomas Vibe Hoffmeyer

Energiø Bornholm åbner for undervisning af ingeniørstuderende på øen i tæt kontakt med andre aktører, der udvikler bæredygtig energi. Én af de studerende er Thomas Vibe Hoffmeyer, der selv er født på Bornholm.

Tekst: Miriam Meister


Så længe Thomas Vibe Hoffmeyer har været til, har Bornholm været kendt som solskinsøen. Den 22-årige bornholmer kan dog meget vel blive en af dem, som kommer til at gøre hans fødeø mindst lige så kendt som vindøen i fremtiden.

Han er netop blevet bachelor i Bæredygtigt Energidesign fra DTU. I løbet af sit studie har han fået øjnene op for det enorme, uudnyttede potentiale for at høste vedvarende energi fra vinden i Østersøen via den planlagte energiø på Bornholm – og de jobmuligheder, det vil afføde.

Netop udfordringerne med at sende strøm fra havvindmøllerne ind til land på den bedste, sikreste og mest rentable måde har Thomas Vibe Hoffmeyer og nogle studiekammerater arbejdet med at løse i en case for Ørsted i løbet af det forgangne semester.

”Det var interessant at skulle fordybe os i emnet på relativt kort tid og så anvende den teori, vi havde lært på studiet indtil videre. Vi fandt også hurtigt ud af, hvor mange overvejelser man skal gøre sig i praksis, når man skal designe et system i den skala,” siger Thomas Vibe Hoffmeyer.

Studiet på DTU har åbnet Thomas Vibe Hoffmeyers øjne for, at lige akkurat et eksamensbevis, der dokumenterer færdigheder inden for bæredygtig energiomstilling, kan være nøglen til at få et job, hvor han virkelig kan gøre en forskel for verden – og at det endda måske findes på fødeøen.

”Jeg vil utroligt gerne hjem og bo på Bornholm igen,” fortæller han og fortsætter begejstret:
”Når der kommer til at være så meget udvikling, er det et helt drømmescenarie. Der er jo kæmpe fremtidsmuligheder – ikke bare for mig, men også for Bornholm.”

At øen er et fyrtårn inden for den grønne omstilling, bevidner den EU-pris, Bornholm modtog i 2020, da den blev kåret som Europas grønne ø nummer ét ved gennem sin ambitiøse, bæredygtige energiudvikling at bidrage til et mere klimavenligt Europa.

Hæderen er en anerkendelse af det store arbejde med at omlægge energiforsyningen, som mange aktører har medvirket til, siden Bornholm i 2008 vedtog Bright Green Island-visionen om at være CO2-neutral i 2025 og fossilfri i 2040.

Thomas Vibe Hoffmeyer
Thomas Vibe Hoffmeyer

”Når der kommer til at være så meget udvikling, er det et helt drømmescenarie. Der er jo kæmpe fremtidsmuligheder – ikke bare for mig, men også for Bornholm.”
- Thomas Vibe HoffmeyerSamlingspunkt for samarbejde

Sammen med sine medstuderende har Thomas Vibe Hoffmeyer på 6. semester været på studietur til netop Bornholm for at blive klogere på mulighederne for at sætte strøm til øen på en bæredygtig måde. Ikke bare via vindenergi, men også ved f.eks. at udnytte solenergi og biomasse.

DTU’s plan er, at de studerende fremover i større stil skal afprøve den viden, de tilegner sig i auditorierne, gennem ophold på øen. Det vil bl.a. ske i et residential college, som DTU er i gang med at etablere i Rønne i samarbejde med bl.a. Nationalt Center for Grøn Energi.

Det nye residential college bliver at finde i Rønnes nedlagte elværk, som vil udgøre rammerne for undervisningen af de studerende og deres møder med de virksomheder, som de skal samarbejde med.

For professor Joachim Holbøll, som er studieleder på uddannelsen i Bæredygtigt Energidesign, er det en ideel mulighed for at samle folk under ét tag.

”Hvis man virkelig vil have den gode kontakt – også sådan mere spontant og på daglig basis – så kræver det, at man er tættere på hinanden,” siger Joachim Holbøll og fortsætter:
”Jo mere feedback de studerende får undervejs i processen om, hvorvidt de er på rette spor, jo mere brugbart bliver resultatet jo.”

 

Rønne Elværk
Rønnes nedlagte elværk skal renoveres og herefter huse Nationalt Center for Grøn Energi, hvor også DTU’s studerende og forskere vil opholde sig i det kommende residential college. (Foto: Pelle Rink)

Inspiration til virksomheder

Joachim Holbøll mener, at det er vigtigt, at studerende får mulighed for at anvende deres viden, bl.a. for at blive dygtige til at afgøre om idéer har potentiale og identificere, hvad der skal til for at føre dem ud i livet.

”Vi vil meget gerne have, at det bliver så realistisk som muligt for de studerende, så innovationsprocessen ikke bliver et teoretisk eksperiment, men noget, som rent faktisk finder anvendelse i det virkelige liv,” fortæller han.

Thomas Vibe Hoffmeyer ser også nogle spændende perspektiver for de studerende i at færdes i et residential college, hvor viden møder virkeligheden.

”Jeg tror helt klart, at virksomheder kan blive inspireret af, at vi kommer og ser udfordringerne fra nogle helt friske vinkler. Vi har det mere sådan ’Ej, det kunne være fedt’ uden at være farvet af en lang erfaring om, at noget ikke kan lade sig gøre. Og vi bliver jo ikke fyret for at komme med en lidt for frisk idé, så på den måde har man et lidt større råderum til at være innovativ,” siger han med et smil.

  • DTU vil i samarbejde med kommuner, virksomheder og landets øvrige universiteter etablere et antal residential colleges som grundlag for etablering af tættere samarbejde mellem universiteter og virksomheder.
  • I en første fase arbejder DTU på at etablere et videns- og læringsmiljø i Rønne med fokus på Bornholm som energiø, i Rødby med tilknytning til Femern Bælt-byggeriet og i Skive med tilknytning til forskerparken GreenLab Skive.

  • I en pilotfase etableres først rammer for undervisning, og de studerende vil blive tilbudt overnatning i nærområdet. Efter pilotfasen forventer DTU, at residential colleges vil rumme både undervisnings- og overnatningsfaciliteter til studerende og ansatte.

Kontakt

Joachim Holbøll

Joachim Holbøll Professor, Studieleder Institut for Vind og Energisystemer Telefon: 45253515 Mobil: 24404238