Energiøer

Med forskning og udvikling i dag bliver løsningerne smartere i morgen

Energiø Bornholm

Danmark har sat sig for at udvikle og bygge to energiøer: én på Bornholm i Østersøen og én, som etableres som en kunstig ø i Nordsøen.

Øerne skal opsamle strøm fra havvindmøller. Strømmen skal enten føres videre til danske forbrugere, sælges til vores europæiske naboer eller anvendes til produktion af fossilfrie, flydende brændstoffer.

I 2040 skal de to øer opsamle op mod 12 gigawatt fra havvindmøller. Til sammenligning har Danmark i dag en energiproduktion på ca. 2,3 gigawatt fra havvind, ifølge Green Power Denmark.

Energiøerne bliver verdens første eksempel på et fuldt dekarboniseret energisystem, hvor strømproduktionen er baseret alene på vedvarende energi. Der er tale om en helt ny type energisystem, som ikke findes noget sted i verden i en så stor skala.

Alene anlægsbeløbet på øen i Nordsøen på 210 mia. kr. – svarende til fem storebæltsbroer – vidner om opgavens størrelse. Det er så banebrydende og omfattende, at der er behov for forskning og udvikling for at forberede den bedst mulige implementering af energiøerne. Hvis de eksisterende teknologier som f.eks. havvindmøller og Power-to-X-systemer blot kopieres og genbruges, som de ser ud i dag, så risikerer vi, at det bliver unødigt dyrt for samfundet. 

Beregninger fra bl.a. DTU viser, at med forskning, udvikling og nye innovative løsninger kan vi spare mindst 20 mia. kr. på opførelsen af de to energiøer.

Det giver Danmark en unik chance for at være blandt frontløberne inden for design af fremtidens energisystemer – løsninger, som vi kan eksportere til hele verden.